Polska pływaczka mówi dość! Ostre słowa w kierunku PZP

Alicja Tchórz wywołała burzę swoim wpisem na Facebooku. Dwukrotna wicemistrzyni Europy na krótkim basenie i uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Londynie (2012), czy Rio de Janeiro (2016) zwróciła uwagę na zapisy, jakie mają się znaleźć w Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Pływackiego, który ma być uchwalony podczas Krajowego Zjazdu 25 maja.

Ten wpis może spowodować, że zostanę wyrzucona z kadry narodowej lub zostaną na mnie nałożone kary. Jednak ja w tym sezonie już dużo razy zamykałam usta i przymykałam oko na zachowanie PZP. Tutaj mówię dość! Nie możemy doprowadzić do władzy absolutnej

Alicja Tchórz

Kary się nie podobają

Polska pływaczka specjalizująca się w stylu grzbietowym nie podoba się to, że zapisy regulaminu brzmią jak straszaki napisane przez sfrustrowaną osobę. A w dokumencie występują tylko kary i obowiązki. Na dowód Alicja Tchórz cytuje fragmenty regulaminu:

§ 40. 1. Zawodnicy za nieuzasadnione nieuczestniczenie lub spóźnienie się na uroczystość dekoracji medalowej lub wręczania nagród, podlegają karze upomnienia, nagany lub karze pieniężnej do 2 000 zł. 2. Zawodnicy za nieprzestrzeganie estetycznego stroju sportowego, używanie na odzieży sportowej znaków, symboli, reklam niezgodnych z aktualnymi wytycznymi PZP, podlegają karze upomnienia lub nagany lub karze pieniężnej do 2000 zł.
§ 46. Zawodnicy będący członkami kadry narodowej za działania godzące w dobre imię Związku, w szczególności związane z wystąpieniami publicznymi lub wypowiedziami w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych podlegają karze upomnienia, nagany, karze pieniężnej 2 000 zł albo karze zawieszenia w prawach zawodnika.
§ 50. Działacze sportowi, trenerzy, instruktorzy oraz inne osoby podlegające Regulaminowi za przyczynienie się lub spowodowanie absencji zawodników powołanych do kadry narodowej lub będących członkami kadry narodowej w zawodach lub akcjach szkolenia centralnego, podlegają karze pieniężnej do 2 000 zł, zawieszenia albo karze okresowego zakazu pełnienia funkcji związanych z pływaniem, w tym funkcji w strukturach Związku.
§ 51.Działacze sportowi, trenerzy, instruktorzy oraz inne osoby podlegające Regulaminowi za działania godzące w dobre imię Związku, w szczególności związane z wystąpieniami publicznymi lub wypowiedziami w środkach masowego przekazu, podlegają karze pieniężnej 2 000 zł albo karze zawieszenia”.

Nikt nie słucha rad Tchórz

Polski Związek Pływacki powinien działać na rzecz rozwoju dyscypliny, a nie zastraszać, zakazywać wolności słowa i zatrzymywać innowacyjne projekty – mówi pływaczka, która wielokrotnie miała przekazywać swoje uwagi. – Wszystkie moje delikatne sugestie odnośnie prowadzenia chociażby strony internetowej, FB są odbijane tekstem „nie ma pieniędzy” – dodaje Alicja Tchórz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *